Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 26 + 27 xuất bản ngày 27-07-2018: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-07-2018 Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2018 - 2019. (từ trang 04 đến trang 06)
12-07-2018 Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 07 đến trang 12)
12-07-2018 Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 13 đến trang 17)
12-07-2018 Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2018. (từ trang 18 đến trang 44)
12-07-2018 Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về các nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2018. (từ trang 45 đến trang 50)
11-07-2018 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về phát triển kinh tế tập thể huyện A Lưới đến năm 2025. (từ trang 51 đến trang 54)
11-07-2018 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn huyện A Lưới đến năm 2020. (từ trang 55 đến trang 58)
11-07-2018 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về việc đẩy mạnh các giải pháp thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. (từ trang 59 đến trang 63)
10-07-2018 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Thủy về nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. (từ trang 64 đến trang 67)
10-07-2018 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Thủy về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017 - 2020 điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn ngân sách thị xã quản lý. (từ trang 68 đến trang 69)
12-07-2018 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế. (từ trang 70 đến trang 73)
12-07-2018 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 3, thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII. (từ trang 74 đến trang 76)
12-07-2018 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. (từ trang 77 đến trang 78)
12-07-2018 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019. (từ trang 79 đến trang 80)
12-07-2018 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án “Phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 định hướng đến năm 2025”. (từ trang 81 đến trang 84)
11-07-2018 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện. (từ trang 85 đến trang 88)
11-07-2018 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện A Lưới khoá XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021: ông Hồ Sỹ Hòa. (trang 89)
11-07-2018 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện khóa XI. (từ trang 90 đến trang 93)
11-07-2018 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2017. (từ trang 94 đến trang 95)
13,897,706 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner