Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 21 xuất bản ngày 15-07-2007: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-06-2007 Quyết định số 1490/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về thẩm quyền, trình tự giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai trên địa bàn tỉnh. (từ trang 03 đến trang 11)
27-06-2007 Nghị quyết số 8a/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2007. (từ trang 12 đến trang 15)
27-06-2007 Nghị quyết số 8b/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc phê duyệt tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2006. (từ trang 16 đến trang 17)
27-06-2007 Nghị quyết số 8c/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách huyện năm 2007. (từ trang 18 đến trang 19)
27-06-2007 Nghị quyết số 8d/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về chỉnh trang và phát triển đô thị đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. (từ trang 20 đến trang 23)
27-06-2007 Nghị quyết số 8e/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về kế hoạch sử dụng đất năm 2007. (từ trang 24 đến trang 25)
27-06-2007 Nghị quyết số 8đ/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc quy hoạch đất nghĩa trang, nghĩa địa giai đoạn 2007 - 2020. (từ trang 26 đến trang 29)
27-06-2007 Quyết định số 1476/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Quân Dân Y tỉnh. (trang 30)
30-06-2007 Quyết định số 1491/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. (trang 31)
02-07-2007 Quyết định số 1500/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư nâng cấp đê Nho Lâm - Nghĩa Lộ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 32 đến trang 36)
02-07-2007 Quyết định số 1501/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2010. (từ trang 37 đến trang 46)
02-07-2007 Quyết định số 1502/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh theo chế độ cử tuyển của Tỉnh năm 2007. (từ trang 47 đến trang 48)
04-07-2007 Quyết định số 1527/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao quản lý Chi cục Kiểm lâm. (trang 49)
05-07-2007 Quyết định số 1535/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Khuyến công. (từ trang 50 đến trang 51)
05-07-2007 Quyết định số 1536/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm ông Hoàng Ngọc Khanh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh. (trang 52)
10-07-2007 Quyết định số 1576/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xã, thôn bản ĐBKK và cộng đồng thuộc Chương trình 135 tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2007-2010. (từ trang 53 đến trang 56)
12,707,316 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner