Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 48 xuất bản ngày 27-12-2018: 25 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-12-2018 Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 1 Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế. (từ trang 04 đến trang 05)
07-12-2018 Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số nội dung chi, mức chi và mức phân bổ kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. (từ trang 06 đến trang 08)
07-12-2018 Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 09 đến trang 10)
07-12-2018 Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 11 đến trang 13)
07-12-2018 Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh và đặt tên đường phố tại thành phố Huế, đợt IX năm 2018. (từ trang 14 đến trang 17)
07-12-2018 Nghị quyết số 22/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 8d/2010/NQCĐ-HĐND ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định chế độ trợ cấp cho sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đại học, cao đẳng thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo diện dự thi và trúng tuyển. (từ trang 18 đến trang 19)
07-12-2018 Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. (từ trang 20 đến trang 40)
07-12-2018 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phạm Văn Hùng. (trang 41)
07-12-2018 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2017. (từ trang 42 đến trang 43)
07-12-2018 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phan Thiên Định. (trang 44)
07-12-2018 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. (từ trang 45 đến trang 47)
07-12-2018 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Ngọc Nam. (trang 48)
07-12-2018 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Quốc Hùng. (trang 49)
07-12-2018 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Quốc Đoàn. (trang 50)
07-12-2018 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về giao biên chế công chức năm 2019 trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh. (từ trang 51 đến trang 53)
07-12-2018 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019. (từ trang 54 đến trang 60)
07-12-2018 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sáp nhập và đổi tên gọi các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. (từ trang 61 đến trang 65)
07-12-2018 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. (từ trang 66 đến trang 69)
07-12-2018 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thành lập Đoàn giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh. (từ trang 70 đến trang 71)
07-12-2018 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thành lập Đoàn giám sát về tình hình, kết quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2018. (từ trang 72 đến trang 73)
07-12-2018 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. (từ trang 74 đến trang 77)
07-12-2018 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII. (từ trang 78 đến trang 79)
07-12-2018 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thu hồi đất, giao đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại các dự án lớn trên địa bàn tỉnh. (từ trang 80 đến trang 82)
07-12-2018 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thông qua Đề án thành lập Quỹ Đầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 83 đến trang 85)
07-12-2018 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 86 đến trang 87)
13,756,600 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner