Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 24 xuất bản ngày 15-08-2007: 24 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-08-2007 Chỉ thị số 33/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố. (từ trang 04 đến trang 05)
03-08-2007 Chỉ thị số 34/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. (từ trang 06 đến trang 07)
18-07-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND4 của HĐND thị xã Hương Thủy về nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2007. (từ trang 08 đến trang 12)
18-07-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND4 của HĐND thị xã Hương Thủy về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2006. (từ trang 13 đến trang 14)
18-07-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND4 của HĐND thị xã Hương Thủy về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới huyện Hương Thủy giai đoạn 2006-2010. (từ trang 15 đến trang 19)
30-07-2007 Chỉ thị số 10/2007/CT-UBND của UBND thị xã Hương Trà về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. (từ trang 20 đến trang 21)
23-07-2007 Chỉ thị số 12/2007/CT-UBND của UBND huyện Phú Lộc về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn huyện. (từ trang 22 đến trang 23)
27-07-2007 Chỉ thị số 12/2007/CT-UBND của UBND huyện Quảng Điền về việc tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm vụ Thu năm 2007 và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch lở mồm long móng và dịch cúm gia cầm H5N1. (từ trang 24 đến trang 25)
01-08-2007 Quyết định số 1689/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt định mức khai thác gỗ dự phòng phòng chống thiên tai. (trang 26)
04-08-2007 Quyết định số 1713/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trường Trung học Phổ thông Cao Thắng. (trang 27)
06-08-2007 Quyết định số 1720/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Hiền giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Festival Huế. (trang 28)
06-08-2007 Quyết định số 1721/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm lại ông Lê Viết Xuân giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thông tin. (trang 29)
06-08-2007 Quyết định số 1722/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm ông Phan Thanh Hải giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế. (trang 30)
06-08-2007 Quyết định số 1723/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thôi giữ chức vụ kiêm nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đối ngoại đối với ông Đỗ Biên Thùy, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ. (trang 31)
06-08-2007 Quyết định số 1724/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thôi giữ chức vụ kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đối ngoại đối với ông Châu Đình Nguyên, Giám đốc Sở Ngoại vụ. (trang 32)
06-08-2007 Quyết định số 1725/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hưng, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm dịch vụ đối ngoại. (trang 33)
06-08-2007 Quyết định số 1726/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 34 đến trang 37)
06-08-2007 Quyết định số 1729/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm ông Phan Văn Tuấn, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế. (trang 38)
07-08-2007 Quyết định số 1733/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Sơn, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Trung tâm Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin. (trang 39)
09-08-2007 Công văn số 3442/UBND-NC của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ổn định tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện. (trang 40)
10-08-2007 Công văn số 3469/UBND-NC của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy. (trang 41)
04-08-2007 Kế hoạch số 44/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em (giai đoạn 2007 - 2010). (từ trang 42 đến trang 45)
07-08-2007 Kế hoạch số 45/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. (từ trang 46 đến trang 50)
09-08-2007 Kế hoạch số 46/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 74/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An ninh quốc gia. (từ trang 51 đến trang 52)
13,554,565 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner