Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 26 xuất bản ngày 05-09-2007: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-08-2007 Quyết định số 1839/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 03 đến trang 11)
31-08-2007 Chỉ thị số 36/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường kiểm soát và bình ổn giá cả thị trường hàng hóa dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 12 đến trang 14)
22-08-2007 Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND của UBND huyện Nam Đông về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua Khen thưởng huyện Nam Đông. (từ trang 15 đến trang 20)
27-08-2007 Chỉ thị số 14/2007/CT-UBND của UBND huyện Phú Vang về việc nghiêm cấm khai thác thủy sản bằng các phương tiện huỷ diệt nguồn lợi thuỷ sản. (từ trang 21 đến trang 22)
24-08-2007 Chỉ thị số 14/2007/CT-UBND của UBND huyện Quảng Điền về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện. (từ trang 23 đến trang 25)
21-08-2007 Quyết định số 1842/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Dự án Phát triển nông thôn huyện Quảng Điền. (từ trang 26 đến trang 27)
21-08-2007 Quyết định số 1848/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế khi giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp mạng lưới giao thông khu vực Miền Trung. (từ trang 28 đến trang 29)
21-08-2007 Quyết định số 1850/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban điều hành triển khai Đề án xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư của tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 30 đến trang 31)
24-08-2007 Quyết định số 1876/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. (từ trang 32 đến trang 33)
27-08-2007 Quyết định số 1886/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Vinh Bình giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc Sở Thủy sản. (trang 34)
29-08-2007 Quyết định số 1913/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm ông Võ Văn Dự giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh. (trang 35)
29-08-2007 Quyết định số 1914/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cử Quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện A Lưới : ông Hồ Chí Thời giữ chức vụ Quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện A Lưới. (trang 36)
29-08-2007 Chỉ thị số 35/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức đợt cao điểm thực hiện Nghị quyết 32/2007/NQ-CP của Chính phủ về kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông (từ ngày 31 tháng 8 năm 2007 đến ngày 31 tháng 10 năm 2007). (từ trang 37 đến trang 40)
13,910,026 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner