Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 37 xuất bản ngày 25-12-2007: 31 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-12-2007 Nghị quyết số 4a/NQBT-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khoá V, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với ông Nguyễn Văn Mễ để nghỉ hưu theo chế độ. (trang 05)
03-12-2007 Nghị quyết số 4b/NQBT-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa V, nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 06)
03-12-2007 Nghị quyết số 4c/NQBT-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khoá V, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với ông Nguyễn Xuân Lý để nghỉ hưu theo chế độ. (trang 07)
03-12-2007 Nghị quyết số 4d/NQBT-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa V, nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 08)
12-12-2007 Nghị quyết số 9A/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ kinh tế -xã hội năm 2008. (từ trang 09 đến trang 13)
12-12-2007 Nghị quyết số 9b/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2008. (từ trang 14 đến trang 15)
12-12-2007 Nghị quyết số 9c/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2006. (từ trang 16 đến trang 17)
12-12-2007 Nghị quyết số 9d/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về giá các loại đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2008. (từ trang 18 đến trang 19)
12-12-2007 Nghị quyết số 9e/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước. (từ trang 20 đến trang 22)
12-12-2007 Nghị quyết số 9f/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2008. (trang 23)
12-12-2007 Nghị quyết số 9h/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2008. (từ trang 24 đến trang 25)
12-12-2007 Nghị quyết số 9i/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2008. (từ trang 26 đến trang 28)
12-12-2007 Nghị quyết số 9k/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2004 - 2009 đối với ông Dương Đình Thanh. (trang 29)
12-12-2007 Nghị quyết số 9l/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp nhận cho đại biểu Hội đồng nhân dân xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu và thành viên Ban Văn hoá - Xã hội. (trang 30)
12-12-2007 Nghị quyết số 9m/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tăng mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn. (từ trang 31 đến trang 32)
12-12-2007 Chỉ thị số 44/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và đốt các loại pháo bị cấm. (từ trang 33 đến trang 34)
05-12-2007 Chỉ thị số 20/2007/CT-UBND của UBND huyện Quảng Điền về việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định trong sử dụng điện. (từ trang 35 đến trang 37)
11-12-2007 Quyết định số 2746/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư Khu tưởng niệm Anh hùng dân tộc Quang Trung tại núi Bân, thành phố Huế (giai đoạn 1). (từ trang 38 đến trang 41)
11-12-2007 Quyết định số 2747/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc qui định tạm thời trợ cấp tiền ăn cho đối tượng nuôi dưỡng xã hội. (trang 42)
11-12-2007 Quyết định số 2748/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc qui định đơn giá cho thuê đất chưa được đầu tư hạ tầng tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (trang 43)
11-12-2007 Quyết định số 2753/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng Tuyên dương, khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 44 đến trang 45)
11-12-2007 Quyết định số 2755/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở biệt thự trục đường Quốc lộ IA - Lăng Tự Đức. (từ trang 46 đến trang 49)
11-12-2007 Quyết định số 2759/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả thi tuyển kiến trúc Công trình Cầu Nam Giao, thành phố Huế. (trang 50)
12-12-2007 Quyết định số 2784/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ quy định giá vé dịch vụ biểu diễn nghệ thuật cung đình, chụp ảnh lưu niệm tại Quyết định số 297/2004/QĐ-UB ngày 13 tháng 2 năm 2004 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. (trang 51)
13-12-2007 Quyết định số 2787/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ muối ăn cho các huyện. (từ trang 52 đến trang 53)
14-12-2007 Quyết định số 2791/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình cầu đường bộ Bạch Hổ qua sông Hương, thành phố Huế. (từ trang 54 đến trang 55)
14-12-2007 Quyết định số 2794/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc qui định đơn giá cho thuê đất đã được đầu tư hạ tầng và chưa được đầu tư hạ tầng tại Cụm Công nghiệp và Làng nghề Thuỷ Phương, huyện Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 56 đến trang 57)
14-12-2007 Quyết định số 2795/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc qui định đơn giá cho thuê đất chưa được đầu tư hạ tầng trong Cụm Công nghiệp – Làng nghề Hương Sơ. (trang 58)
17-12-2007 Quyết định số 2804/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Vang, nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 59)
17-12-2007 Quyết định số 2805/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Vang, nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 60)
14-12-2007 Chỉ thị số 45/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 61 đến trang 62)
14,396,963 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner