Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 07 xuất bản ngày 25-02-2008: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-01-2008 Quyết định số 245/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tạm thời về quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Nhân dân các cấp và Hội đồng Nhân dân cấp huyện, xã. (từ trang 03 đến trang 07)
29-01-2008 Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức. (từ trang 08 đến trang 09)
16-01-2008 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND của UBND thị xã Hương Thủy về triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2008. (từ trang 10 đến trang 16)
24-01-2008 Chỉ thị số 05/2008/CT-UBND của UBND thị xã Hương Thủy về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y có nguồn gốc động vật. (từ trang 17 đến trang 18)
18-01-2008 Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND của UBND huyện Phú Vang về việc tiếp tục triển khai thi hành Luật Đất đai. (từ trang 19 đến trang 22)
24-01-2008 Quyết định số 230/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020. (từ trang 23 đến trang 28)
28-01-2008 Quyết định số 259/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn. (từ trang 29 đến trang 34)
30-01-2008 Quyết định số 275/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo năm học 2008 - 2009. (từ trang 35 đến trang 40)
31-01-2008 Quyết định số 308/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện A Lưới, nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 41)
31-01-2008 Quyết định số 311/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện A Lưới, nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 42)
31-01-2008 Quyết định số 313/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện A Lưới, nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 43)
02-02-2008 Quyết định số 319/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác Biên giới tỉnh. (từ trang 44 đến trang 45)
31-01-2008 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 12/CT-UB ngày 21 tháng 3 năm 2005 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ tư nhân. (từ trang 46 đến trang 47)
05-02-2008 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng. (từ trang 48 đến trang 49)
14-02-2008 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện. (từ trang 50 đến trang 51)
14-01-2008 Chỉ thị số 04/CT-UBND của UBND thành phố Huế về việc tăng cường các biện pháp chống thất thu thuế. (từ trang 52 đến trang 55)
25-01-2008 Chỉ thị số 07/CT-UBND của UBND huyện Phú Vang về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y các sản phẩm có nguồn gốc động vật. (từ trang 56 đến trang 57)
14,092,325 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner