Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 12 xuất bản ngày 15-04-2008: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-03-2008 Quyết định số 775/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành "Quy định về điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa thuộc diện không phải đăng ký và đăng kiểm". (từ trang 04 đến trang 07)
31-03-2008 Quyết định số 778 /2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý chương trình mục tiêu Quốc gia và một số chương trình, dự án hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu. (từ trang 08 đến trang 14)
31-03-2008 Quyết định số 780/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền phê duyệt dự toán, quyết toán chi phí quản lý dự án, quyết toán vốn dự án hoàn thành và cơ quan thẩm định dự toán chi phí quản lý dự án, thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước. (từ trang 15 đến trang 28)
31-03-2008 Quyết định số 782/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chế độ phụ cấp cho nhân viên thú y các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 29 đến trang 30)
03-04-2008 Quyết định số 802/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp loại đường bộ để xác định cước vận tải năm 2008. (từ trang 31 đến trang 35)
03-04-2008 Chỉ thị số 17/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2008 gắn với kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2008). (từ trang 36 đến trang 38)
24-03-2008 Quyết định số 367/2008/QĐ-UBND của UBND thành phố Huế về việc quy định thẩm quyền, trình tự giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai trên địa bàn Thành phố. (từ trang 39 đến trang 45)
24-03-2008 Quyết định số 368/2008/QĐ-UBND của UBND thành phố Huế về việc quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố. (từ trang 46 đến trang 55)
25-03-2008 Quyết định số 657/2008/QĐ-UBND của UBND huyện Phú Lộc về việc quy định nội dung chi từ nguồn tiền xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông do lực lượng Công an xã, thị trấn thu. (từ trang 56 đến trang 57)
26-03-2008 Quyết định số 372/2008/QĐ-UBND của UBND huyện Phú Vang về việc phê duyệt Đề án Phát triển Khoa học và Công nghệ huyện Phú Vang giai đoạn 2008-2015. (từ trang 58 đến trang 68)
31-03-2008 Quyết định số 784/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về giá thu một phần viện phí tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 69 đến trang 75)
03-04-2008 Quyết định số 800/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban tổ chức Festival Huế 2008. (từ trang 76 đến trang 77)
07-04-2008 Quyết định số 820/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá cước vận chuyển hành khách bằng xe buýt. (trang 78)
07-04-2008 Quyết định số 821/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo Festival Huế 2008. (trang 79)
08-04-2008 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường các giải pháp cấp bách góp phần kiềm chế lạm phát, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2008. (từ trang 80 đến trang 83)
08-04-2008 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống dịch, bệnh mùa hè. (từ trang 84 đến trang 85)
27-03-2008 Công văn số 11/VP của Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới về đính chính nội dung Nghị quyết số 9e/2007/NQ-HĐND9 của Hội đồng Nhân dân huyện A Lưới ban hành ngày 25/12/2007. (trang 86)
12,861,944 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner