Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 08 xuất bản ngày 24-07-2006: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-04-2006 Quyết định số 973/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. (từ trang 03 đến trang 10)
17-04-2006 Quyết định số 1036/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Quy hoạch Quảng cáo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 11 đến trang 18)
19-04-2006 Quyết định số 1053/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Qui chế hoạt động hành nghề thú y cơ sở. (từ trang 19 đến trang 24)
13-04-2006 Chỉ thị số 16/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ngăn ngừa và trợ giúp trẻ em lang thang kiếm sống trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 25 đến trang 26)
13-04-2006 Nghị quyết số 2a/2006/NQBT.HĐND.IV của HĐND thị xã Hương Trà về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2006-2010. (từ trang 27 đến trang 30)
13-04-2006 Nghị quyết số 2b/2006/NQBT.HĐND.IV của HĐND thị xã Hương Trà về phát triển dịch vụ, du lịch giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 31 đến trang 34)
13-04-2006 Nghị quyết số 2c/2006/NQBT.HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về công tác phổ cập giáo dục trung học giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 35 đến trang 37)
03-04-2006 Quyết định số 922/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quy định tạm thời mức thu và sử dụng học phí các lớp đào tạo tại Trung tâm công nghệ thông tin Tỉnh. (trang 38)
03-04-2006 Quyết định số 926/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay đổi thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính của tỉnh. (trang 39)
03-04-2006 Quyết định số 927/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay đổi thành viên Hội đồng Giáo dục quốc phòng tỉnh. (trang 40)
12-04-2006 Quyết định số 1009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước. (từ trang 41 đến trang 42)
12-04-2006 Quyết định số 1017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt các nhiệm vụ khoa học công nghệ của tỉnh năm 2006. (từ trang 43 đến trang 52)
17-04-2006 Quyết định số 1033/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Thọ đến nhận công tác tại Ban quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, giữ chức vụ Phó Trưởng ban. (trang 53)
17-04-2006 Quyết định số 1034/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm ông Lê Tâm Thành đến nhận công tác tại Ban quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, giữ chức vụ Phó Trưởng ban. (trang 54)
17-04-2006 Quyết định số 1035/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm ông Hồ Sỹ Nguyên đến nhận công tác tại Ban quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, giữ chức vụ Phó Trưởng ban. (trang 55)
17-04-2006 Quyết định số 1043/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư khu du lịch đồi A Bia, huyện A Lưới. (từ trang 56 đến trang 57)
17-04-2006 Quyết định số 1044/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm ông Phan Văn Xuân đến nhận công tác tại Ban quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, giữ chức vụ Phó Trưởng ban. (trang 58)
19-04-2006 Quyết định số 1066/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án thực hiện kinh phí trợ giá, trợ cước hàng chính sách miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2006. (từ trang 59 đến trang 61)
13,756,628 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner