Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 15 xuất bản ngày 05-05-2008: 27 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-04-2008 Nghị quyết số 6a/2008/NQCĐ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. (từ trang 05 đến trang 08)
04-04-2008 Nghị quyết số 6b/2008/NQCĐ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua quy hoạch tổng thể hệ thống nghĩa trang tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. (từ trang 09 đến trang 12)
04-04-2008 Nghị quyết số 6e/2008/NQCĐ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua quy hoạch phát triển sự nghiệp thể dục thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. (từ trang 13 đến trang 15)
04-04-2008 Nghị quyết số 6g/2008/NQCĐ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. (từ trang 16 đến trang 19)
25-04-2008 Quyết định số 993/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 20 đến trang 26)
25-04-2008 Chỉ thị số 20/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 27 đến trang 28)
14-04-2008 Chỉ thị số 15/2008/CT-UBND của UBND thị xã Hương Thủy về việc tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng năm 2008. (từ trang 29 đến trang 30)
18-04-2008 Chỉ thị số 08/2008/CT-UBND của UBND huyện Quảng Điền về việc tập trung công tác phòng, chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm với người và dịch bệnh Hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn ( bệnh tai xanh ). (từ trang 31 đến trang 33)
04-04-2008 Nghị quyết số 6c/NQCĐ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Hương Thủy theo Nghị định số 14/2008/NĐ-CP của Chính phủ. (trang 34)
04-04-2008 Nghị quyết số 6d/NQCĐ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua phân loại đơn vị hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế. (trang 35)
04-04-2008 Nghị quyết số 6h/NQCĐ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm Thư ký kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2004 - 2009: đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà. (trang 36)
04-04-2008 Nghị quyết số 6i/NQCĐ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử Thư ký kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2004 - 2009: đối với bà Đoàn Thị Thanh Huyền. (trang 37)
04-04-2008 Nghị quyết số 6k/NQCĐ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2004 - 2009:đối với ông Nguyễn Văn Cường. (trang 38)
04-04-2008 Nghị quyết số 6l/NQCĐ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2004 - 2009: đối với ông Nguyễn Văn Cao. (trang 39)
04-04-2008 Nghị quyết số 6m/NQCĐ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng ban Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2004 - 2009: đối với ông Nguyễn Văn Bòn. (trang 40)
04-04-2008 Nghị quyết số 6n/NQCĐ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa V, nhiệm kỳ 2004 - 2009: ông Nguyễn Văn Cao. (trang 41)
04-04-2008 Nghị quyết số 6p/NQCĐ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khoá V, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với ông Đồng Hữu Mạo. (trang 42)
04-04-2008 Nghị quyết số 6q/NQCĐ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa V, nhiệm kỳ 2004 - 2009: đối với ông Nguyễn Văn An. (trang 43)
14-04-2008 Quyết định số 873/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh. (từ trang 44 đến trang 45)
14-04-2008 Quyết định số 890/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008 -2012. (từ trang 46 đến trang 47)
14-04-2008 Quyết định số 906/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 48 đến trang 49)
16-04-2008 Quyết định số 929/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm Kiểm Huệ, phường Xuân Phú, thành phố Huế. (từ trang 50 đến trang 54)
19-04-2008 Quyết định số 949/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Tứ Hạ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 55 đến trang 59)
19-04-2008 Quyết định số 950/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Phong Thu, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 60 đến trang 64)
19-04-2008 Quyết định số 953/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch "Tăng cường bác sĩ về công tác tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2008-2011". (từ trang 65 đến trang 67)
21-04-2008 Quyết định số 959/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo dự án đầu tư xây dựng Khu hành chính tập trung. (từ trang 68 đến trang 69)
18-04-2008 Chỉ thị số 09/CT-UBND của UBND huyện Phú Vang về tăng cường các giải pháp cấp bách góp phần kiềm chế lạm phát, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2008. (từ trang 70 đến trang 72)
13,383,790 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner