Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 17 xuất bản ngày 25-05-2008: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-05-2008 Quyết định số 1058/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân vùng, khu vực và vị trí đất để xác định giá các loại đất cụ thể tại các huyện thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2008. (từ trang 03 đến trang 29)
12-05-2008 Quyết định số 1112 /2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý, vận hành, bảo vệ, duy tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 30 đến trang 37)
13-05-2008 Quyết định số 1130/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 38 đến trang 46)
13-05-2008 Quyết định số 1131/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Huế. (từ trang 47 đến trang 49)
08-05-2008 Chỉ thị số 18/2008/CT-UBND của UBND huyện A Lưới về việc bảo đảm môi trường, an ninh trật tự khu vực khai thác, thu hồi khoáng sản vàng tại vùng ngập nước lòng hồ thủy điện A Lưới. (trang 50)
14-05-2008 Chỉ thị số 15/2008/CT-UBND của UBND huyện Phú Lộc về tăng cường kiểm tra, xử lý việc lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn huyện Phú Lộc. (từ trang 51 đến trang 52)
10-05-2008 Quyết định số 1101/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn miễn nhiệm Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhiệm kỳ 2004-2009. (trang 53)
10-05-2008 Quyết định số 1102/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhiệm kỳ 2004-2009. (trang 54)
10-05-2008 Quyết định số 1103/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhiệm kỳ 2004-2009. (trang 55)
10-05-2008 Quyết định số 1104/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND huyện Phú Lộc, nhiệm kỳ 2004-2009. (trang 56)
10-05-2008 Quyết định số 1105/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND huyện Phú Lộc, nhiệm kỳ 2004-2009. (trang 57)
12-05-2008 Quyết định số 1113/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Chế độ chính sách cho giáo viên và học sinh Trường Trung học Phổ thông Quốc Học. (từ trang 58 đến trang 60)
12-05-2008 Quyết định số 1127/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục các điểm trường được đầu tư xây dựng thuộc Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn năm 2008. (từ trang 61 đến trang 62)
13-05-2008 Chỉ thị số 23/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2008. (từ trang 63 đến trang 67)
20-05-2008 Công văn số 2575/UBND-DN của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v đính chính Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 25/4/2008 của UBND tỉnh. (trang 68)
12,861,490 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner