Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 30 xuất bản ngày 05-10-2008: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-09-2008 Quyết định số 2215/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công. (từ trang 03 đến trang 10)
22-09-2008 Quyết định số 2150/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 11 đến trang 15)
25-09-2008 Quyết định số 2200/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Bảo vệ hệ thống tải điện Quốc gia trên địa bàn tỉnh. (từ trang 16 đến trang 17)
25-09-2008 Quyết định số 2201/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm và Tệ nạn xã hội tỉnh. (từ trang 18 đến trang 20)
25-09-2008 Quyết định số 2202/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. (từ trang 21 đến trang 22)
26-09-2008 Quyết định số 2217/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hương Trà, nhiệm kỳ 2004 - 2009: đối với ông Võ Hàng. (trang 23)
26-09-2008 Quyết định số 2218/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hương Trà, nhiệm kỳ 2004 - 2009: đối với ông Nguyễn Văn Phương. (trang 24)
26-09-2008 Quyết định số 2220/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy trình lập, phân bổ, điều chỉnh, bổ sung dự toán kinh phí khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 25 đến trang 28)
01-10-2008 Quyết định số 2275/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo. (từ trang 29 đến trang 33)
24-09-2008 Công văn số 4756/UBND-VH của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. (từ trang 34 đến trang 35)
25-09-2008 Nghị quyết số 6a/NQBT.HĐND.IV của HĐND thị xã Hương Trà về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Hương Trà khoá IV nhiệm kỳ 2004-2009: đối với Ông Trần Dũng Cảm. (trang 36)
25-09-2008 Nghị quyết số 6b/NQBT.HĐND.IV của HĐND thị xã Hương Trà về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân huyện Hương Trà, nhiệm kỳ 2004-2009: đối với ông Võ Hàng. (trang 37)
25-09-2008 Nghị quyết số 6c/NQBT.HĐND IV của HĐND thị xã Hương Trà về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Hương Trà khoá IV, nhiệm kỳ 2004-2009: đối với ô ng Võ Hàng. (trang 38)
25-09-2008 Nghị quyết số 6d/NQBT.HĐND-IV của HĐND thị xã Hương Trà về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân huyện Hương Trà khoá IV, nhiệm kỳ 2004-2009: đối với ông Nguyễn Văn Phương. (trang 39)
13,403,422 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner