Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 01 xuất bản ngày 05-01-2016: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-12-2015 Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về phê chuẩn dự toán ngân sách Nhà nước huyện năm 2016. (từ trang 03 đến trang 04)
19-12-2015 Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. (từ trang 05 đến trang 10)
19-12-2015 Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về phê chuẩn danh mục và dự toán đầu tư từ ngân sách Nhà nước huyện năm 2016. (trang 11)
19-12-2015 Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016. (từ trang 12 đến trang 13)
25-12-2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND của UBND huyện Phong Điền về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. (từ trang 14 đến trang 18)
21-12-2015 Nghị quyết số 71/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Lộc về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016. (từ trang 19 đến trang 26)
21-12-2015 Nghị quyết số 72/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Lộc về dự toán và phân bổ dự toán thu - chi ngân sách huyện năm 2016. (từ trang 27 đến trang 30)
15-12-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về dự toán ngân sách huyện năm 2016. (từ trang 31 đến trang 32)
16-12-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. (từ trang 33 đến trang 40)
25-12-2015 Quyết định số 3035/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Cái Lôi. (trang 41)
25-12-2015 Quyết định số 3036/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dânhuyện Phú Lộc, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Văn Thông. (trang 42)
25-12-2015 Quyết định số 3037/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Đình Phú. (trang 43)
25-12-2015 Quyết định số 3050/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy, nhiệm kỳ 2011 - 2016: ông Đỗ Xuân Giao. (trang 44)
25-12-2015 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Thân, các Lễ hội mùa Xuân và năm 2016. (từ trang 45 đến trang 49)
21-12-2015 Nghị quyết số 73/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Lộc về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016. (từ trang 50 đến trang 51)
13,523,004 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner