Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 02 + 03 xuất bản ngày 05-01-2016: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-12-2015 Quyết định số 67/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 03 đến trang 13)
22-12-2015 Quyết định số 68/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và các loại mồ mả làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 14 đến trang 36)
25-12-2015 Quyết định số 69/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường tại thị trấn Phú Lộc và thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc đợt II - năm 2015. (từ trang 37 đến trang 39)
30-12-2015 Quyết định số 70/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước địa phương năm 2016. (từ trang 40 đến trang 52)
18-12-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND10 của HĐND huyện A Lưới về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. (từ trang 53 đến trang 59)
18-12-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND10 của HĐND huyện A Lưới về dự toán ngân sách huyện năm 2016. (từ trang 60 đến trang 61)
18-12-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND10 của HĐND huyện A Lưới về chương trình giám sát năm 2016 của HĐND huyện. (từ trang 62 đến trang 63)
18-12-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND10 của HĐND huyện A Lưới về việc phát triển đàn bò giai đoạn 2016 - 2025. (từ trang 64 đến trang 66)
18-12-2015 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND10 của HĐND huyện A Lưới về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 của huyện A Lưới thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý. (từ trang 67 đến trang 68)
12-12-2015 Quyết định số 2878/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2016. (từ trang 69 đến trang 71)
23-12-2015 Quyết định số 3019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tạm thời về trình tự lập, phê duyệt kế hoạch thu, chi, nghiệm thu và thanh quyết toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng. (từ trang 72 đến trang 87)
28-12-2015 Quyết định số 3059/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. (từ trang 88 đến trang 124)
25-12-2015 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. (từ trang 125 đến trang 128)
28-12-2015 Chỉ thị số 21/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác đầu tư công năm 2016. (từ trang 129 đến trang 133)
17-12-2015 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND10 của HĐND huyện A Lưới về việc miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân huyện A Lưới khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Ngô Thời Mười. (trang 134)
17-12-2015 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND10 của HĐND huyện A Lưới về việc xác nhận kết quả bầu cử Thành viên Ủy ban nhân dân huyện A Lưới Khoá X, Nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Trung Hiếu. (trang 135)
14,374,864 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner