Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 04 + 05 xuất bản ngày 15-01-2016: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-12-2015 Nghị quyết số 40/2015/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. (từ trang 03 đến trang 14)
18-12-2015 Nghị quyết số 41/2015/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. (từ trang 15 đến trang 20)
18-12-2015 Nghị quyết số 42/2015/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về dự toán ngân sách nhà nước thị xã năm 2016. (từ trang 21 đến trang 22)
18-12-2015 Nghị quyết số 43/2015/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2016. (từ trang 23 đến trang 24)
25-12-2015 Quyết định số 3049/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Văn Chung. (trang 25)
28-12-2015 Quyết định số 3066/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm ông Phan Văn Thông, giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. (trang 26)
28-12-2015 Quyết định số 3067/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm ông Hồ Bê, giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh. (trang 27)
28-12-2015 Quyết định số 3068/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh, giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương. (trang 28)
28-12-2015 Quyết định số 3069/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm ông Hoàng Hải Minh, giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng. (trang 29)
28-12-2015 Quyết định số 3070/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử cấp tỉnh. (từ trang 30 đến trang 40)
28-12-2015 Quyết định số 3076/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà đạt “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”. (trang 41)
28-12-2015 Quyết định số 3077/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Hương Phú, huyện Nam Đông đạt “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”. (trang 42)
28-12-2015 Quyết định số 3088/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp xã. (từ trang 43 đến trang 44)
30-12-2015 Quyết định số 3092/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh. (từ trang 45 đến trang 74)
30-12-2015 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý, giám sát thực hiện các chế độ chính sách đảm bảo an sinh xã hội năm 2016. (từ trang 75 đến trang 79)
13,561,326 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner