Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 07 xuất bản ngày 05-02-2016: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-01-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ. (từ trang 03 đến trang 04)
20-01-2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ. (từ trang 05 đến trang 06)
21-01-2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 07 đến trang 13)
21-01-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ. (từ trang 14 đến trang 22)
21-01-2016 Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 23 đến trang 31)
21-01-2016 Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 32 đến trang 38)
18-01-2016 Quyết định số 71/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn thành viên Hội đồng thẩm định giá đất. (trang 39)
18-01-2016 Quyết định số 75/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Kiểm kê rừng tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 40 đến trang 41)
18-01-2016 Quyết định số 76/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 42 đến trang 43)
18-01-2016 Quyết định số 89/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay đổi thành viên Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại của tỉnh. (trang 44)
18-01-2016 Quyết định số 91/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 45 đến trang 51)
21-01-2016 Quyết định số 125/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ hàng năm tỉnh. (từ trang 52 đến trang 53)
21-01-2016 Quyết định số 129/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh. (từ trang 54 đến trang 55)
13,522,999 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner