Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 08 + 09 xuất bản ngày 25-02-2016: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-01-2016 Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 03 đến trang 07)
29-01-2016 Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 08 đến trang 11)
01-02-2016 Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục xét tặng Giải thưởng về khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 12 đến trang 54)
04-02-2016 Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công quản lý doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 55 đến trang 58)
04-02-2016 Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng. (từ trang 59 đến trang 63)
04-02-2016 Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. (từ trang 64 đến trang 65)
01-02-2016 Quyết định số 212/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị mới Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030. (từ trang 66 đến trang 73)
04-02-2016 Quyết định số 251/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền, nhiệm kỳ 2011 - 2016: ông Nguyễn Tuấn Anh. (trang 74)
04-02-2016 Quyết định số 257/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả đầu tư công trong Chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thừa Thiên Huế”. (từ trang 75 đến trang 76)
01-02-2016 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 77 đến trang 79)
14,374,772 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner