Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 10 xuất bản ngày 05-03-2016: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-02-2016 Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung danh mục các nhà vườn thuộc Làng cổ Phước Tích, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền vào đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng. (từ trang 03 đến trang 04)
25-02-2016 Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống thông tin thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 05 đến trang 12)
17-02-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND của UBND huyện Nam Đông ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện. (từ trang 13 đến trang 16)
22-02-2016 Chỉ thị số 09/2016/CT-UBND của UBND huyện Quảng Điền về việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2016. (từ trang 17 đến trang 18)
22-02-2016 Chỉ thị số 10/2016/CT-UBND của UBND huyện Quảng Điền về việc tổ chức giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự cho lực lượng vũ trang huyện năm 2016. (từ trang 19 đến trang 21)
29-01-2016 Quyết định số 201/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh sách mã định danh các đơn vị hành chính và sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 22 đến trang 44)
29-02-2016 Quyết định số 338/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lê Đình Nam giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng tỉnh. (trang 45)
29-02-2016 Quyết định số 339/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh của tỉnh. (từ trang 46 đến trang 48)
01-03-2016 Quyết định số 345/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Danh sách mã định danh các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (trang 49)
05-02-2016 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục triển khai xây dựng mô hình “Xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên” giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 50 đến trang 51)
14,396,340 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner