Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 12 xuất bản ngày 05-04-2016: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-03-2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. (từ trang 03 đến trang 09)
14-03-2016 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về việc điều chỉnh quyết toán ngân sách huyện năm 2014. (từ trang 10 đến trang 11)
22-03-2016 Chỉ thị số 12/2016/CT-UBND của UBND huyện Quảng Điền về tăng cường công tác quản lý đất nghĩa địa trên địa bàn huyện. (từ trang 12 đến trang 13)
14-03-2016 Quyết định số 492/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch Đào tạo nghề cho lao động nông thôn Tỉnh Thừa Thiên Huế - Năm 2016. (từ trang 14 đến trang 24)
18-03-2016 Quyết định số 538/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung quy hoạch xây dựng mới cửa hàng xăng dầu tại thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền. (trang 25)
18-03-2016 Quyết định số 541/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Đề án số hóa tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 26 đến trang 27)
18-03-2016 Quyết định số 547/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo năm học 2016 - 2017. (từ trang 28 đến trang 34)
18-03-2016 Quyết định số 551/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Đức giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (trang 35)
22-03-2016 Quyết định số 557/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Văn Công Bình. (trang 36)
22-03-2016 Quyết định số 558/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2011 - 2016: ông Nguyễn Văn Bình. (trang 37)
31-03-2016 Quyết định số 630/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Ngô Anh Tuấn. (trang 38)
31-03-2016 Quyết định số 631/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2011 - 2016: ông Trần Song. (trang 39)
22-03-2016 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2016. (từ trang 40 đến trang 41)
30-03-2016 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc rà soát, xác minh, nghiệm thu thông tin thành viên hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế. (từ trang 42 đến trang 43)
13,522,964 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner