Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 25 xuất bản ngày 15-06-2016: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-05-2016 Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thành lập Sở Văn hóa và Thể thao. (từ trang 03 đến trang 13)
27-05-2016 Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Sở Du lịch. (từ trang 14 đến trang 18)
30-05-2016 Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tổ chức, quản lý, phạm vi và thời gian hoạt động đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 19 đến trang 22)
01-06-2016 Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung giá đất ở tại các khu quy hoạch, khu đô thị mới của Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh. (từ trang 23 đến trang 26)
02-06-2016 Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 27 đến trang 31)
02-06-2016 Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 32 đến trang 40)
27-05-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND của UBND huyện Quảng Điền về việc ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị trên địa bàn thị trấn Sịa. (từ trang 41 đến trang 49)
27-05-2016 Quyết định số 1125/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm ông Đào Chuẩn, giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp. (trang 50)
27-05-2016 Quyết định số 1126/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm ông Phan Thiên Định, giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. (trang 51)
27-05-2016 Quyết định số 1129/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm ông Phan Tiến Dũng, giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao. (trang 52)
27-05-2016 Quyết định số 1131/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm ông Lê Xuân Bình, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao. (trang 53)
27-05-2016 Quyết định số 1132/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm ông Cao Chí Hải, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao. (trang 54)
27-05-2016 Quyết định số 1133/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm ông Lê Hữu Minh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Du lịch. (trang 55)
13,523,164 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner