Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 27 + 28 xuất bản ngày 05-07-2016: 27 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-06-2016 Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy định phân cấp quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 04 đến trang 13)
23-06-2016 Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công cách mạng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 14 đến trang 22)
23-06-2016 Quyết định số 1407/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung Quy hoạch cát, sỏi xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. (từ trang 23 đến trang 24)
23-06-2016 Quyết định số 1410/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế quản lý và sử dụng “Con dấu nhận diện sản phẩm thủ công mỹ nghệ Huế” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 25 đến trang 40)
23-06-2016 Quyết định số 1413/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. (từ trang 41 đến trang 49)
23-06-2016 Quyết định số 1414/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý và tổ chức thực hiện Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. (từ trang 50 đến trang 59)
27-06-2016 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác an toàn điện và bảo vệ công trình điện. (từ trang 60 đến trang 63)
27-06-2016 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác vận hành và đảm bảo an toàn cho vùng hạ du các nhà máy thủy điện. (từ trang 64 đến trang 67)
27-06-2016 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng. (từ trang 68 đến trang 72)
16-06-2016 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021: Ông Hồ Xuân Trăng. (trang 73)
16-06-2016 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về việc xác nhận kết quả bầu cử các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021: Ông Nguyễn Tân, Ông Nguyễn Văn Hải. (trang 74)
16-06-2016 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về việc thành lập Ban dân tộc Hội đồng nhân dân huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 75)
16-06-2016 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về quy định số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các Ban của Hội đồng nhân dân huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 76)
16-06-2016 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về xác nhận kết quả bầu Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban các Ban của Hội đồng nhân dân huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 77)
16-06-2016 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch UBND huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021: Ông Nguyễn Mạnh Hùng. (trang 78)
16-06-2016 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về việc xác nhận kết quả bầu cử các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021: Ông Nguyễn Quốc Cường, Ông Hồ Văn Ngưm. (trang 79)
16-06-2016 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về việc xác nhận kết quả bầu cử các thành viên Ủy ban nhân dân huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 80 đến trang 81)
16-06-2016 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân huyện A Lưới nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 82)
16-06-2016 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về số lượng kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện A Lưới năm 2016. (từ trang 83 đến trang 85)
22-06-2016 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phan Cảnh Dư. (trang 86)
22-06-2016 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Ngọc Đức và ông Quách Nhơn. (trang 87)
22-06-2016 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phạm Lượng và bà Nguyễn Thị Phương Dung. (trang 88)
22-06-2016 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phan Cảnh Ngưu và ông Ngô Thời Lai. (trang 89)
22-06-2016 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Hoàng Đăng Khoa. (trang 90)
22-06-2016 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Tuấn Anh, ông Trương Duy Hải, ông Hà Văn Tuấn. (trang 91)
22-06-2016 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 92 đến trang 93)
22-06-2016 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 94 đến trang 95)
14,375,150 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner