Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 30 xuất bản ngày 25-07-2016: 27 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-07-2016 Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 04 đến trang 08)
05-07-2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND của UBND huyện Nam Đông ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện. (từ trang 09 đến trang 14)
11-07-2016 Quyết định số 1588/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 15 đến trang 16)
11-07-2016 Quyết định số 1589/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 17)
11-07-2016 Quyết định số 1590/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 18 đến trang 19)
11-07-2016 Quyết định số 1591/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 20 đến trang 21)
11-07-2016 Quyết định số 1592/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 22 đến trang 23)
11-07-2016 Quyết định số 1593/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 24 đến trang 25)
11-07-2016 Quyết định số 1594/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 26)
13-07-2016 Quyết định số 1623/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Bún bò Huế”. (từ trang 27 đến trang 44)
14-07-2016 Quyết định số 1626/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 45 đến trang 51)
15-07-2016 Quyết định số 1644/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm ông Lê Văn Tuệ giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế. (trang 52)
15-07-2016 Quyết định số 1645/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Quê giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế. (trang 53)
15-07-2016 Quyết định số 1646/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cử ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm giữ chức vụ Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế. (trang 54)
15-07-2016 Quyết định số 1647/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Sơn giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế. (trang 55)
15-07-2016 Quyết định số 1648/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm ông Hoàng Việt Cường giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế. (trang 56)
22-06-2016 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021: Ông Trần Duy Tuyến. (trang 57)
22-06-2016 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 58)
22-06-2016 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về việc xác nhận số lượng thành viên, cơ cấu thành phần Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 59)
22-06-2016 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng ban, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 60)
22-06-2016 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng ban, Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 61)
22-06-2016 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021: Ông Nguyễn Xuân Ty. (trang 62)
22-06-2016 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 63)
22-06-2016 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 64)
22-06-2016 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm Tòa án nhân dân thị xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 65)
22-06-2016 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về việc phê chuẩn Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 66)
22-06-2016 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về việc phê chuẩn Ủy viên Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 67)
13,523,094 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner