Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 31 + 32 xuất bản ngày 05-08-2016: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-07-2016 Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định quản lý, sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 03 đến trang 23)
20-07-2016 Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ và đường đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 24 đến trang 55)
20-07-2016 Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tham gia quản lý, bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 56 đến trang 66)
21-07-2016 Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 67 đến trang 81)
12-07-2016 Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016. (từ trang 82 đến trang 85)
12-07-2016 Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2015. (từ trang 86 đến trang 87)
18-07-2016 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Nam Đông về nhiệm vụ và các giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2016. (từ trang 88 đến trang 91)
18-07-2016 Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Nam Đông về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2015. (từ trang 92 đến trang 94)
18-07-2016 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Nam Đông về phát triển Nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 95 đến trang 99)
30-06-2016 Quyết định số 1504/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đến ngày 31/12/2015. (từ trang 100 đến trang 142)
20-07-2016 Quyết định số 1666/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Tân, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. (trang 143)
20-07-2016 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2016. (từ trang 144 đến trang 147)
14,375,038 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner