Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 36 + 37 xuất bản ngày 05-09-2016: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-08-2016 Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 04 đến trang 11)
20-08-2016 Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 12 đến trang 21)
20-08-2016 Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 22 đến trang 29)
20-08-2016 Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 30 đến trang 43)
20-08-2016 Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 44 đến trang 54)
09-08-2016 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về việc đẩy mạnh các giải pháp thực hiện nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2016 để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. (từ trang 55 đến trang 60)
10-08-2016 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về phát triển Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp huyện A Lưới giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 61 đến trang 64)
10-08-2016 Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về việc thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 65 đến trang 68)
10-08-2016 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về việc phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 69 đến trang 72)
10-08-2016 Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về việc ban hành Nội quy kỳ họp HĐND huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 73 đến trang 84)
10-08-2016 Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 85 đến trang 102)
10-08-2016 Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2016. (từ trang 103 đến trang 106)
10-08-2016 Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 của huyện Phong Điền. (từ trang 107 đến trang 111)
10-08-2016 Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện, xã, thị trấn năm 2015. (từ trang 112 đến trang 113)
19-08-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND của UBND huyện Phong Điền về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Phong Điền. (từ trang 114 đến trang 118)
22-08-2016 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tai nạn bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh. (từ trang 119 đến trang 122)
10-08-2016 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2015. (từ trang 123 đến trang 124)
10-08-2016 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về chương trình giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện. (từ trang 125 đến trang 127)
13,523,089 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner