Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 38 xuất bản ngày 05-09-2016: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-08-2016 Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án giá nước sạch và ban hành Biểu giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 03 đến trang 06)
30-08-2016 Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về nuôi cá lồng, bè trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 07 đến trang 14)
15-08-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND của UBND thị xã Hương Trà về việc Ban hành Quy chế làm việc của UBND thị xã Hương Trà nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 15 đến trang 30)
15-08-2016 Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Lộc về việc đẩy mạnh các giải pháp để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016. (từ trang 31 đến trang 35)
15-08-2016 Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Lộc về việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn huyện Phú Lộc giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 36 đến trang 40)
15-08-2016 Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Lộc về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 41 đến trang 46)
15-08-2016 Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Lộc về việc giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên trên địa bàn huyện Phú Lộc giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 47 đến trang 49)
15-08-2016 Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Lộc về việc đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 50 đến trang 56)
15-08-2016 Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Lộc về việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 57 đến trang 60)
15-08-2016 Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Lộc về việc đẩy mạnh hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trên địa bàn huyện Phú Lộc giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 61 đến trang 63)
14,396,883 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner