Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 40 xuất bản ngày 25-09-2016: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-08-2016 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cấp huyện thực hiện. (từ trang 03 đến trang 05)
31-08-2016 Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2016 - 2017. (từ trang 06 đến trang 08)
31-08-2016 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí của các cơ sở đào tạo trung cấp, cao đẳng công lập đối với chương trình đào tạo đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021. (từ trang 09 đến trang 11)
31-08-2016 Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số mức chi cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. (từ trang 12 đến trang 14)
31-08-2016 Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 15 đến trang 17)
31-08-2016 Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. (từ trang 18 đến trang 24)
07-09-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND của UBND huyện Nam Đông ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. (từ trang 25 đến trang 30)
14-09-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND của UBND huyện Quảng Điền ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 31 đến trang 51)
31-08-2016 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành Nội quy kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 52 đến trang 61)
15-09-2016 Quyết định số 2159/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hưng, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp. (trang 62)
15-09-2016 Quyết định số 2160/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm ông Hoàng Việt Trung, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. (trang 63)
13-09-2016 Chỉ thị số 23/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 64 đến trang 67)
14,375,024 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner