Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 43 xuất bản ngày 15-10-2016: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-09-2016 Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí của các cơ sở đào tạo trung cấp, cao đẳng công lập đối với chương trình đào tạo đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021. (từ trang 03 đến trang 06)
22-09-2016 Quyết định số 66/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2016 - 2017. (từ trang 07 đến trang 12)
27-09-2016 Quyết định số 67/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 13 đến trang 18)
29-09-2016 Quyết định số 68/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số mức chi cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. (từ trang 19 đến trang 21)
04-10-2016 Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện. (từ trang 22 đến trang 24)
06-10-2016 Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 25 đến trang 31)
30-09-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND của UBND huyện Phong Điền về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện. (từ trang 32 đến trang 34)
04-10-2016 Quyết định số 2350/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 35 đến trang 45)
07-10-2016 Quyết định số 2368/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 46 đến trang 51)
26-09-2016 Chỉ thị số 24/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 52 đến trang 56)
06-10-2016 Chỉ thị số 25/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển chọn và gọi công dân vào phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2017. (từ trang 57 đến trang 59)
13,516,623 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner