Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 47 xuất bản ngày 15-12-2016: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-12-2016 Quyết định số 80/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định trợ cấp tiền ăn cho đối tượng người có công cách mạng được nuôi dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công. (trang 03)
02-12-2016 Quyết định số 3066/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố tai nạn tàu, thuyền trên biển; tai nạn máy bay; tai nạn đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020. (từ trang 04 đến trang 16)
05-12-2016 Quyết định số 3080/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 17 đến trang 19)
09-12-2016 Quyết định số 3172/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017. (từ trang 20 đến trang 26)
09-12-2016 Quyết định số 3173/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017. (từ trang 27 đến trang 43)
02-12-2016 Chỉ thị số 28/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước và chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. (từ trang 44 đến trang 54)
05-12-2016 Chỉ thị số 29/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm bảo vệ môi trường trong ngành nông nghiệp. (từ trang 55 đến trang 59)
14,374,907 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner