Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 11 xuất bản ngày 25-03-2016: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-02-2016 Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quy định việc thành lập, kiện toàn, thay đổi thành viên, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 03 đến trang 09)
15-03-2016 Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 10 đến trang 16)
18-03-2016 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 17 đến trang 33)
18-03-2016 Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất ở do nhà nước quản lý để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 34 đến trang 48)
29-02-2016 Quyết định số 340/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước của tỉnh. (từ trang 49 đến trang 50)
29-02-2016 Quyết định số 341/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo của tỉnh về triển khai, thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. (từ trang 51 đến trang 52)
07-03-2016 Quyết định số 395/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng chùa Cảnh Phước (thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc) là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh. (trang 53)
07-03-2016 Quyết định số 396/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng đình Thai Dương Hạ (xã Hải Dương, thị xã Hương Trà) là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh. (trang 54)
07-03-2016 Quyết định số 397/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng địa điểm chiến khu Dương Hòa (xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy) là di tích lịch sử (lưu niệm sự kiện) cấp tỉnh. (trang 55)
11-03-2016 Quyết định số 468/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo về nhân quyền của tỉnh. (từ trang 56 đến trang 58)
14-03-2016 Quyết định số 481/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 59 đến trang 61)
08-03-2016 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp. (từ trang 62 đến trang 63)
13,523,100 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner