Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 23 + 24 xuất bản ngày 15-06-2016: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-05-2016 Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy định về giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”. (từ trang 03 đến trang 27)
18-05-2016 Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 28 đến trang 34)
23-05-2016 Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 35 đến trang 43)
24-05-2016 Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã tham gia giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 44 đến trang 46)
16-05-2016 Quyết định số 1023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 47 đến trang 52)
18-05-2016 Quyết định số 1044/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh. (từ trang 53 đến trang 85)
23-05-2016 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh nâng cao năng lực, chất lượng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. (từ trang 86 đến trang 91)
13,523,098 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner