Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2016

Tháng 01-2016: 70 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-01-2016 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc về tăng cường công tác quản lý điều hành, thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu nhằm bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. 
15-01-2016 Quyết định số 64/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế. 
14-01-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi đối với công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
12-01-2016 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016. 
08-01-2016 Quyết định số 18/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện A Lưới, nhiệm kỳ 2011 - 2016: Ông Lê Trung Hiếu. 
08-01-2016 Chỉ thị số 06/2016/CT-UBND của UBND huyện Quảng Điền về việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách hành chính gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện. 
08-01-2016 Chỉ thị số 05/2016/CT-UBND của UBND huyện Quảng Điền về việc tăng cường phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. 
08-01-2016 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Tết Nguyên đán Bính Thân, bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, Festival Huế và các sự kiện chính trị, lễ hội lớn trong năm 2016. 
06-01-2016 Quyết định số 17/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện A Lưới, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Ngô Thời Mười. 
06-01-2016 Quyết định số 15/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2011 - 2016: Ông Nguyễn Việt Bằng. 
06-01-2016 Quyết định số 14/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2011 - 2016: Ông Hoàng Long. 
06-01-2016 Quyết định số 13/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2011 - 2016: Ông Trương Đình Hạnh. 
06-01-2016 Quyết định số 12/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Đặng Ngọc Sơn. 
06-01-2016 Quyết định số 11/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Dương Xuân Mân. 
04-01-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư mở đường bay mới đến Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế. 
31-12-2015 Quyết định số 3153/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập, thành lập thôn mới thuộc huyện Nam Đông. 
31-12-2015 Quyết định số 3152/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập, chia tách, thành lập thôn mới thuộc huyện Quảng Điền. 
31-12-2015 Quyết định số 3151/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập, thành lập thôn mới thuộc huyện A Lưới. 
31-12-2015 Quyết định số 3150/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập, chia tách, thành lập thôn mới, tổ dân phố mới thuộc huyện Phú Vang. 
31-12-2015 Quyết định số 3149/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập, chia tách, thành lập thôn mới thuộc huyện Phú Lộc. 
Chuyển tới trang:  /4       Số văn bản mỗi trang: 
13,522,979 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner