Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2016

Tháng 02-2016: 23 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-02-2016 Quyết định số 257/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả đầu tư công trong Chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thừa Thiên Huế”. 
04-02-2016 Quyết định số 251/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền, nhiệm kỳ 2011 - 2016: ông Nguyễn Tuấn Anh. 
04-02-2016 Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 
04-02-2016 Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng. 
04-02-2016 Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công quản lý doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
01-02-2016 Quyết định số 212/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị mới Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030. 
01-02-2016 Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục xét tặng Giải thưởng về khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế. 
01-02-2016 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
29-01-2016 Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
28-01-2016 Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
21-01-2016 Quyết định số 129/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh. 
21-01-2016 Quyết định số 125/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ hàng năm tỉnh. 
21-01-2016 Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế. 
21-01-2016 Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế. 
21-01-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ. 
21-01-2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế. 
20-01-2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ. 
20-01-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ. 
18-01-2016 Quyết định số 91/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 
18-01-2016 Quyết định số 89/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay đổi thành viên Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại của tỉnh. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
14,396,725 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner