Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2016

Tháng 3-2016: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-03-2016 Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất ở do nhà nước quản lý để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
18-03-2016 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
15-03-2016 Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
14-03-2016 Quyết định số 481/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế. 
11-03-2016 Quyết định số 468/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo về nhân quyền của tỉnh. 
08-03-2016 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp. 
07-03-2016 Quyết định số 397/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng địa điểm chiến khu Dương Hòa (xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy) là di tích lịch sử (lưu niệm sự kiện) cấp tỉnh. 
07-03-2016 Quyết định số 396/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng đình Thai Dương Hạ (xã Hải Dương, thị xã Hương Trà) là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh. 
07-03-2016 Quyết định số 395/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng chùa Cảnh Phước (thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc) là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh. 
01-03-2016 Quyết định số 345/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Danh sách mã định danh các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
29-02-2016 Quyết định số 341/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo của tỉnh về triển khai, thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. 
29-02-2016 Quyết định số 340/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước của tỉnh. 
29-02-2016 Quyết định số 339/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh của tỉnh. 
29-02-2016 Quyết định số 338/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lê Đình Nam giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng tỉnh. 
25-02-2016 Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quy định việc thành lập, kiện toàn, thay đổi thành viên, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 
25-02-2016 Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống thông tin thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế. 
22-02-2016 Chỉ thị số 10/2016/CT-UBND của UBND huyện Quảng Điền về việc tổ chức giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự cho lực lượng vũ trang huyện năm 2016. 
22-02-2016 Chỉ thị số 09/2016/CT-UBND của UBND huyện Quảng Điền về việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2016. 
18-02-2016 Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung danh mục các nhà vườn thuộc Làng cổ Phước Tích, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền vào đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng. 
17-02-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND của UBND huyện Nam Đông ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
13,523,072 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner