Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2016

Tháng 4-2016: 32 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-04-2016 Công văn số 22/VP-HC của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đính chính văn bản. 
19-04-2016 Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
14-04-2016 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016. 
13-04-2016 Quyết định số 736/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh dòng có số thứ tự 2100 tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của UBND tỉnh. 
08-04-2016 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về giao biên chế công chức năm 2016 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế. 
08-04-2016 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chế độ, chính sách cho học sinh và giáo viên trong kỳ thi học sinh giỏi các cấp và chế độ chính sách đối với Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế. 
08-04-2016 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế và kiện toàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế để thành lập Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế. 
08-04-2016 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của Nghị quyết 8i/2010/NQCĐ-HĐND ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa thiên Huế giai đoạn 2009 - 2020. 
08-04-2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020. 
07-04-2016 Quyết định số 699/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm ông Trần Công Phú, giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ. 
07-04-2016 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016. 
07-04-2016 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Văn Phương. 
04-04-2016 Quyết định số 670/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016. 
01-04-2016 Quyết định số 656/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế khai thác và sử dụng tài liệu tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế. 
31-03-2016 Quyết định số 631/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2011 - 2016: ông Trần Song. 
31-03-2016 Quyết định số 630/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Ngô Anh Tuấn. 
30-03-2016 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc rà soát, xác minh, nghiệm thu thông tin thành viên hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế. 
24-03-2016 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Nam Đông về phát triển ngành may công nghiệp giai đoạn 2016 - 2020. 
24-03-2016 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Nam Đông về xây dựng "Làng văn hóa dân tộc Cơ Tu" huyện Nam Đông giai đoạn 2016 - 2020. 
24-03-2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Nam Đông về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2021 và những năm tiếp theo. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
13,523,149 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner