Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2016

Tháng 7-2016: 78 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-07-2016 Quyết định số 1648/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm ông Hoàng Việt Cường giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế. 
15-07-2016 Quyết định số 1647/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Sơn giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế. 
15-07-2016 Quyết định số 1646/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cử ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm giữ chức vụ Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế. 
15-07-2016 Quyết định số 1645/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Quê giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế. 
15-07-2016 Quyết định số 1644/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm ông Lê Văn Tuệ giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế. 
14-07-2016 Quyết định số 1626/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
13-07-2016 Quyết định số 1623/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Bún bò Huế”. 
11-07-2016 Quyết định số 1594/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
11-07-2016 Quyết định số 1593/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
11-07-2016 Quyết định số 1592/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
11-07-2016 Quyết định số 1591/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
11-07-2016 Quyết định số 1590/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
11-07-2016 Quyết định số 1589/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
11-07-2016 Quyết định số 1588/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
07-07-2016 Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
05-07-2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND của UBND huyện Nam Đông ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện. 
01-07-2016 Quyết định số 1512/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 
01-07-2016 Quyết định số 1507/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện A Lưới, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
01-07-2016 Quyết định số 1506/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
30-06-2016 Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về điều kiện, trình tự tiếp nhận, đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 
Chuyển tới trang:  /4       Số văn bản mỗi trang: 
13,561,374 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner