Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2016

Tháng 8-2016: 23 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-08-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND của UBND huyện Phong Điền về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện. 
12-08-2016 Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành Hệ thống trang thông tin điều hành tác nghiệp đa cấp, liên thông trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
12-08-2016 Quyết định số 1914/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
10-08-2016 Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp. 
09-08-2016 Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh. 
05-08-2016 Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định trình tự thực hiện đăng ký các công trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện. 
05-08-2016 Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016. 
05-08-2016 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về phê duyệt tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2015. 
03-08-2016 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh và lưu thông giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
03-08-2016 Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND của UBND huyện Phú Lộc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
21-07-2016 Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế. 
21-07-2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về các nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2016. 
20-07-2016 Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tham gia quản lý, bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
20-07-2016 Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ và đường đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
20-07-2016 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2016. 
20-07-2016 Quyết định số 1666/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Tân, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. 
19-07-2016 Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định quản lý, sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
18-07-2016 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Nam Đông về phát triển Nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020. 
18-07-2016 Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Nam Đông về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2015. 
18-07-2016 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Nam Đông về nhiệm vụ và các giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2016. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
13,516,705 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner