Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2016

HĐND huyện Phong Điền ban hành: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-08-2016 Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện, xã, thị trấn năm 2015. 
10-08-2016 Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 của huyện Phong Điền. 
10-08-2016 Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2016. 
24-06-2016 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện Phong Điền khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
24-06-2016 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
24-06-2016 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
24-06-2016 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
24-06-2016 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban của các Ban Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
24-06-2016 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
24-06-2016 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
19-12-2015 Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016. 
19-12-2015 Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về phê chuẩn danh mục và dự toán đầu tư từ ngân sách Nhà nước huyện năm 2016. 
19-12-2015 Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 
19-12-2015 Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về phê chuẩn dự toán ngân sách Nhà nước huyện năm 2016. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
13,522,951 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner