Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2016

HĐND huyện Phú Lộc ban hành: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-08-2016 Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Lộc về việc đẩy mạnh hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trên địa bàn huyện Phú Lộc giai đoạn 2016 - 2020. 
15-08-2016 Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Lộc về việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. 
15-08-2016 Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Lộc về việc đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020. 
15-08-2016 Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Lộc về việc giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên trên địa bàn huyện Phú Lộc giai đoạn 2016 - 2020. 
15-08-2016 Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Lộc về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. 
15-08-2016 Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Lộc về việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn huyện Phú Lộc giai đoạn 2016 - 2020. 
15-08-2016 Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Lộc về việc đẩy mạnh các giải pháp để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016. 
21-12-2015 Nghị quyết số 73/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Lộc về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016. 
21-12-2015 Nghị quyết số 72/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Lộc về dự toán và phân bổ dự toán thu - chi ngân sách huyện năm 2016. 
21-12-2015 Nghị quyết số 71/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Lộc về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
14,375,005 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner