Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2016

UBND huyện Phú Lộc ban hành: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-11-2016 Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND của UBND huyện Phú Lộc ban hành quy định về quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Phú Lộc. 
09-11-2016 Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND của UBND huyện Phú Lộc ban hành quy định về phân công, phân cấp việc tham gia quản lý, bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng trên địa bàn huyện Phú Lộc. 
03-08-2016 Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND của UBND huyện Phú Lộc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
30-06-2016 Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND của UBND huyện Phú Lộc ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài về việc riêng của cán bộ, công chức, viên chức huyện Phú Lộc. 
16-06-2016 Chỉ thị số 10/2016/CT-UBND của UBND huyện Phú Lộc về việc tăng cường công tác quản lý và bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện Phú Lộc. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
14,374,886 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner