Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2016

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 35 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-12-2016 Quyết định số 46/QĐ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực pháp luật: Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 
09-12-2016 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017. 
09-12-2016 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình xây dựng nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017. 
09-12-2016 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017. 
09-12-2016 Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh và đặt tên đường tại các phường của thành phố Huế (đợt VIII). 
09-12-2016 Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ, chính sách thu hút chuyên gia, tổ chức có năng lực tham gia hoạt động giám định tư pháp tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 
09-12-2016 Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế. 
08-12-2016 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2015. 
08-12-2016 Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2017 - 2020. 
08-12-2016 Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017. 
31-08-2016 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành Nội quy kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
31-08-2016 Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. 
31-08-2016 Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020. 
31-08-2016 Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số mức chi cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. 
31-08-2016 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí của các cơ sở đào tạo trung cấp, cao đẳng công lập đối với chương trình đào tạo đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021. 
31-08-2016 Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2016 - 2017. 
31-08-2016 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cấp huyện thực hiện. 
29-06-2016 Nghị quyết số 14/NQ-TT.HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và cử Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
29-06-2016 Nghị quyết số 13/NQ-TT.HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn danh sách Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
29-06-2016 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bầu cử Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
13,522,946 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner