Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2016

HĐND huyện A Lưới ban hành: 27 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-08-2016 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về chương trình giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện. 
10-08-2016 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2015. 
10-08-2016 Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
10-08-2016 Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về việc ban hành Nội quy kỳ họp HĐND huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
10-08-2016 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về việc phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giai đoạn 2016 - 2020. 
10-08-2016 Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về việc thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt giai đoạn 2016 - 2020. 
10-08-2016 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về phát triển Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp huyện A Lưới giai đoạn 2016 - 2020. 
09-08-2016 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về việc đẩy mạnh các giải pháp thực hiện nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2016 để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 
16-06-2016 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về số lượng kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện A Lưới năm 2016. 
16-06-2016 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân huyện A Lưới nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
16-06-2016 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về việc xác nhận kết quả bầu cử các thành viên Ủy ban nhân dân huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
16-06-2016 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về việc xác nhận kết quả bầu cử các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021: Ông Nguyễn Quốc Cường, Ông Hồ Văn Ngưm. 
16-06-2016 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch UBND huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021: Ông Nguyễn Mạnh Hùng. 
16-06-2016 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về xác nhận kết quả bầu Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban các Ban của Hội đồng nhân dân huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
16-06-2016 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về quy định số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các Ban của Hội đồng nhân dân huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
16-06-2016 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về việc thành lập Ban dân tộc Hội đồng nhân dân huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
16-06-2016 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về việc xác nhận kết quả bầu cử các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021: Ông Nguyễn Tân, Ông Nguyễn Văn Hải. 
16-06-2016 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021: Ông Hồ Xuân Trăng. 
14-03-2016 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về việc điều chỉnh quyết toán ngân sách huyện năm 2014. 
14-03-2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
14,374,767 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner