Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2019

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 244 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-12-2019 Quyết định số 75/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu tài sản công tỉnh Thừa Thiên Huế. 
07-12-2019 Quyết định số 3169/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm ông Hoàng Việt Cường giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 
07-12-2019 Quyết định số 3168/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm ông Huỳnh Minh Khang giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh. 
05-12-2019 Quyết định số 3130/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn. 
01-12-2019 Quyết định số 74/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế”. 
28-11-2019 Quyết định số 73/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 98/2017/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 
28-11-2019 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
20-11-2019 Quyết định số 2960/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
18-11-2019 Quyết định số 2937/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà nhiệm kỳ 2016 - 2021: ông Hà Văn Tuấn. 
18-11-2019 Quyết định số 2936/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Xuân Ty. 
14-11-2019 Chỉ thị số 21/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật vụ Đông Xuân. 
11-11-2019 Quyết định số 72/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
11-11-2019 Quyết định số 2873/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cử ông Nguyễn Đại Vui, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh kiêm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế. 
11-11-2019 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. 
09-11-2019 Quyết định số 2868/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận điểm du lịch Hồ Truồi. 
09-11-2019 Quyết định số 2867/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận điểm du lịch thác Nhị Hồ. 
09-11-2019 Quyết định số 2866/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm ông Hoàng Tiến Minh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh. 
09-11-2019 Quyết định số 2865/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm ông Đặng Hữu Phúc, giữ chức vụ Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 
08-11-2019 Quyết định số 71/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chính sách hưởng lợi khi khai thác chính và tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng thuộc nguồn vốn ngân sách đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
08-11-2019 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợiphòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn,phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2019 - 2020. 
Chuyển tới trang:  /13       Số văn bản mỗi trang: 
14,106,570 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner