Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2016

Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-11-2016 Quyết định số 2771/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi nội dung tại Điều 4 Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ học bổng cho lưu học sinh Lào theo chỉ tiêu của tỉnh Thừa Thiên Huế. 
29-09-2016 Quyết định số 68/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số mức chi cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. 
22-09-2016 Quyết định số 66/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2016 - 2017. 
22-09-2016 Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí của các cơ sở đào tạo trung cấp, cao đẳng công lập đối với chương trình đào tạo đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021. 
13-09-2016 Chỉ thị số 23/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
31-08-2016 Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số mức chi cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. 
31-08-2016 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí của các cơ sở đào tạo trung cấp, cao đẳng công lập đối với chương trình đào tạo đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021. 
31-08-2016 Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2016 - 2017. 
15-08-2016 Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Lộc về việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. 
01-07-2016 Quyết định số 1512/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 
14-06-2016 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác chỉ đạo tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016. 
11-05-2016 Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định một số chế độ, chính sách cho học sinh và giáo viên trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp và chế độ chính sách đối với Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế. 
08-04-2016 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chế độ, chính sách cho học sinh và giáo viên trong kỳ thi học sinh giỏi các cấp và chế độ chính sách đối với Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế. 
18-03-2016 Quyết định số 547/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo năm học 2016 - 2017. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
14,375,110 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner