Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2016

Lĩnh vực Công nghiệp: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-10-2016 Quyết định số 73/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
14-10-2016 Quyết định số 72/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
05-09-2016 Quyết định số 2073/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020. 
10-08-2016 Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về việc thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt giai đoạn 2016 - 2020. 
10-08-2016 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về phát triển Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp huyện A Lưới giai đoạn 2016 - 2020. 
27-06-2016 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác vận hành và đảm bảo an toàn cho vùng hạ du các nhà máy thủy điện. 
27-06-2016 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác an toàn điện và bảo vệ công trình điện. 
27-06-2016 Quyết định số 1426/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện lộ trình phân phối nhiên liệu sinh học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
24-03-2016 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Nam Đông về phát triển ngành may công nghiệp giai đoạn 2016 - 2020. 
18-03-2016 Quyết định số 538/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung quy hoạch xây dựng mới cửa hàng xăng dầu tại thị trấn Sịa, huyện Qu&#