Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2016

Lĩnh vực Tổ chức - Bộ máy: 176 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-12-2016 Quyết định số 86/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế. 
15-12-2016 Quyết định số 85/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Giám định xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế. 
09-12-2016 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017. 
05-12-2016 Quyết định số 3080/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
04-11-2016 Quyết định số 2727/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Trần Nhật Tuấn, giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu vực Phát triển đô thị tỉnh. 
25-10-2016 Chỉ thị số 27/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
25-10-2016 Quyết định số 2525/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phúc giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Du lịch. 
20-10-2016 Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế. 
10-10-2016 Quyết định số 71/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao. 
30-09-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND của UBND huyện Phong Điền về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện. 
19-09-2016 Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
15-09-2016 Quyết định số 2160/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm ông Hoàng Việt Trung, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
15-09-2016 Quyết định số 2159/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hưng, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp. 
14-09-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND của UBND huyện Quảng Điền ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
07-09-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND của UBND huyện Nam Đông ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. 
31-08-2016 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành Nội quy kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
31-08-2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND của UBND huyện Nam Đông ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. 
20-08-2016 Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế. 
20-08-2016 Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế. 
20-08-2016 Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế. 
Chuyển tới trang:  /9       Số văn bản mỗi trang: 
13,561,312 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner