Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2016

Lĩnh vực Lĩnh vực khác: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-12-2016 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017. 
15-08-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND của UBND thị xã Hương Trà về việc Ban hành Quy chế làm việc của UBND thị xã Hương Trà nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
10-08-2016 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về chương trình giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện. 
19-04-2016 Công văn số 22/VP-HC của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đính chính văn bản. 
01-04-2016 Quyết định số 656/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế khai thác và sử dụng tài liệu tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế. 
11-03-2016 Quyết định số 468/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo về nhân quyền của tỉnh. 
21-12-2015 Nghị quyết số 73/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Lộc về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016. 
19-12-2015 Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016. 
18-12-2015 Nghị quyết số 43/2015/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2016. 
18-12-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND10 của HĐND huyện A Lưới về chương trình giám sát năm 2016 của HĐND huyện. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
14,374,802 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner