Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2016

Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-09-2016 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác chỉ đạo điều hành hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016. 
31-08-2016 Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. 
15-08-2016 Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Lộc về việc đẩy mạnh các giải pháp để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016. 
10-08-2016 Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2016. 
09-08-2016 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về việc đẩy mạnh các giải pháp thực hiện nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2016 để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 
05-08-2016 Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016. 
21-07-2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về các nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2016. 
18-07-2016 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Nam Đông về nhiệm vụ và các giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2016. 
12-07-2016 Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016. 
14-03-2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. 
28-12-2015 Quyết định số 3059/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 
21-12-2015 Nghị quyết số 71/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Lộc về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016. 
19-12-2015 Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 
18-12-2015 Nghị quyết số 41/2015/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 
18-12-2015 Nghị quyết số 40/2015/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. 
18-12-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND10 của HĐND huyện A Lưới về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 
16-12-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
14,374,925 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner