Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2016

Lĩnh vực Đầu tư - xây dựng: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-11-2016 Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND của UBND huyện Phú Lộc ban hành quy định về quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Phú Lộc. 
09-11-2016 Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND của UBND huyện Phú Lộc ban hành quy định về phân công, phân cấp việc tham gia quản lý, bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng trên địa bàn huyện Phú Lộc. 
27-10-2016 Quyết định số 76/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tiêu chí ưu tiên do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định để lựa chọn đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
04-10-2016 Quyết định số 2350/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
21-09-2016 Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân công, phân cấp và ủy quyền công tác quản lý quy hoạch - kiến trúc xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
10-08-2016 Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp. 
20-07-2016 Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tham gia quản lý, bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
19-07-2016 Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định quản lý, sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
23-06-2016 Quyết định số 1414/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý và tổ chức thực hiện Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. 
23-06-2016 Quyết định số 1413/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
23-06-2016 Quyết định số 1407/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung Quy hoạch cát, sỏi xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 
20-05-2016 Công văn số 2807/UBND-XTĐT của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định Trình tự thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư và xây dựng không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
25-04-2016 Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định Trình tự thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư và xây dựng không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
01-02-2016 Quyết định số 212/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị mới Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030. 
18-01-2016 Quyết định số 91/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 
22-12-2015 Quyết định số 68/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và các loại mồ mả làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
13,522,963 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner