Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2016

Lĩnh vực Lao động - TB và XH: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-12-2016 Quyết định số 82/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
03-12-2016 Quyết định số 80/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định trợ cấp tiền ăn cho đối tượng người có công cách mạng được nuôi dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công. 
18-11-2016 Quyết định số 79/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định trợ cấp tiền ăn cho đối tượng bảo trợ xã hội tại các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 
20-10-2016 Quyết định số 2506/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế một cửa liên thông đối với lĩnh vực người có công với cách mạngtừ xã, phường, thị trấn lên huyện, thị xã, thành phốvà lên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 
27-09-2016 Quyết định số 67/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020. 
10-08-2016 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về việc phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giai đoạn 2016 - 2020. 
14-03-2016 Quyết định số 492/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch Đào tạo nghề cho lao động nông thôn Tỉnh Thừa Thiên Huế - Năm 2016. 
30-12-2015 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý, giám sát thực hiện các chế độ chính sách đảm bảo an sinh xã hội năm 2016. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
14,374,972 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner