Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2016

Lĩnh vực Đầu tư: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-12-2016 Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế. 
12-08-2016 Quyết định số 1914/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
30-05-2016 Công văn số 2973/UBND-XTĐT của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định Trình tự thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư và xây dựng không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
15-01-2016 Quyết định số 64/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế. 
04-01-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư mở đường bay mới đến Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế. 
28-12-2015 Chỉ thị số 21/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác đầu tư công năm 2016. 
19-12-2015 Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về phê chuẩn danh mục và dự toán đầu tư từ ngân sách Nhà nước huyện năm 2016. 
18-12-2015 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND10 của HĐND huyện A Lưới về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 của huyện A Lưới thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
13,540,275 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner